Điều khoản mua bán dịch vụ

Các điều khoản được quy định tại trang này, có thể được sửa đổi tùy từng thời điểm, áp dụng trực tiếp hoặc gián tiếp (thông qua các nhà phân phối) cho tất cả các dịch vụ trực tuyến đang hoạt động của OneInventory, thông qua bất kỳ thiết bị di động nào, qua email hoặc qua điện thoại. Bằng cách truy cập, duyệt và sử dụng trang web (di động) hoặc bất kỳ ứng dụng nào của OneInventory thông qua bất kỳ Nền tảng kết nối nào (sau đây gọi chung là “trang web”) và/hoặc bằng cách hoàn tất việc đặt phòng trước, bạn thừa nhận và đồng ý rằng đã đọc, hiểu và chấp nhận các điều khoản cũng như các điều kiện được nêu dưới đây (bao gồm cả tuyên bố về quyền riêng tư). Các trang web này, bao gồm nội dung và kết cấu, cũng như dịch vụ đặt phòng trực tuyến được cung cấp trên các trang web này và thông qua trang web do OneInventory sở hữu, vận hành và cung cấp, và được cung cấp cho mục đích cá nhân, phi thương mại, tùy thuộc vào điều khoản và điều kiện quy định dưới đây

1. Định nghĩa

OneInventory, “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi” có nghĩa là CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ EZCLOUD TOÀN CẦU là công ty được thành lập theo luật pháp Việt Nam, và có địa chỉ trụ sở chính đăng ký tại tổ dân phố Tân Xuân, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội. “Nền tảng kết nối” nghĩa là trang web và ứng dụng (di động) mà Dịch vụ trong đó do OneInventory sở hữu, kiểm soát, quản lý, duy trì và/hoặc lưu trữ. “Dịch vụ” nghĩa là dịch vụ giao dịch trực tuyến (bao gồm dịch vụ hỗ trợ thanh toán thuận lợi) các sản phẩm và dịch vụ khác nhau trên Nền tảng kết nối mà Nhà cung cấp sẵn có tùy từng thời điểm. “Nhà cung cấp” nghĩa là nhà cung cấp chỗ ăn ở (ví dụ: khách sạn, nhà nghỉ, căn hộ, giường & bữa sáng) bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ liên quan nào khác có sẵn để đặt phòng trước trên Nền tảng kết nối tùy từng thời điểm.

2. Phạm vi Dịch vụ của chúng tôi

Thông qua Nền tảng kết nối, chúng tôi – OneInventory và các đối tác liên kết (phân phối) của công ty cung cấp một Nền tảng kết nối trực tuyến thông qua đó Nhà cung cấp có thể quảng cáo sản phẩm và dịch vụ của mình để đặt phòng trước và qua đó những người truy cập Nền tảng kết nối có thể đặt phòng trước như vậy (ví dụ: dịch vụ đặt phòng trước) Khi chúng tôi đưa ra Dịch vụ, thông tin mà OneInventory tiết lộ dựa trên thông tin mà Nhà cung cấp giao cho chúng tôi. Do đó, Nhà cung cấp được cấp quyền truy cập vào mạng extranet (mạng nội bộ mở rộng) mà qua đó họ chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc cập nhật tất cả các mức giá, tình trạng phòng trống và các thông tin khác được hiển thị trên Nền tảng kết nối của OneInventory. Chúng tôi cam kết thực hiện dịch vụ của mình đúng theo quy định của pháp luật, chúng tôi không cung cấp sai lệch hoặc không đúng sự thật hoặc không cung cấp thông tin của Nhà cung cấp. Mỗi Nhà cung cấp luôn phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ và đúng đắn của thông tin (không giới hạn) (bao gồm cả mức giá và tình trạng phòng trống) được hiển thị trên Nền tảng kết nối của chúng tôi. Nền tảng kết nối của chúng tôi không cấu thành và không được xem là sự giới thiệu hay chứng thực về chất lượng, mức độ dịch vụ, trình độ hoặc mức giá (sao) của bất kỳ Nhà cung cấp nào (hoặc cơ sở, nơi họp, sản phẩm hoặc dịch vụ) có sẵn. Dịch vụ của chúng tôi được cung cấp cho mục đích cá nhân và phi thương mại. Do đó, bạn không được phép bán lại, liên kết với bên thứ ba, sử dụng, sao chép, giám sát (ví dụ: dưới dạng spider, scrape (trích xuất)), hiển thị, tải về hoặc sao lại bất kỳ nội dung hoặc thông tin, phần mềm, việc đặt phòng trước, vé, sản phẩm hoặc dịch vụ có sẵn trên Nền tảng kết nối của chúng tôi cho bất kỳ hoạt động hay mục đích thương mại hoặc cạnh tranh khác.

3. Giá cả

Giá cả trên Nền tảng kết nối của chúng tôi hợp lý và mang tính cạnh tranh cao. Tất cả giá phòng là giá trên mỗi phòng cho toàn bộ thời gian lưu trú của bạn và tất cả giá được hiển thị bao gồm thuế VAT/thuế bán hàng và tất cả các loại thuế khác (tùy thuộc vào sự thay đổi các loại thuế đó), trừ khi được quy định khác trên Nền tảng kết nối của chúng tôi hoặc trên email xác nhận/vé. Giá vé là dành cho mỗi người hoặc mỗi nhóm và tùy thuộc vào thời hạn được ghi trên vé, nếu có. Phí và thuế áp dụng (bao gồm thuế khách du lịch/thuế thành phố) có thể được Nhà cung cấp tính trong trường hợp có phí vắng mặt hoặc phí hủy đặt phòng. Thuế áp dụng có thể được tính phụ thuộc vào địa điểm và dịch vụ lưu trú trong trường hợp có phí vắng mặt hoặc phí hủy bỏ. Đôi khi mức giá thấp hơn có sẵn trên Nền tảng kết nối của chúng tôi cho một lần lưu trú, cho một sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể, tuy nhiên, mức giá này có sẵn từ Nhà cung cấp có thể có các hạn chế và điều kiện đặc biệt, ví dụ như không thể bị hủy và không hoàn lại. Vui lòng kiểm tra các điều kiện của sản phẩm, dịch vụ và việc đặt phòng trước, và kiểm tra kỹ thông tin chi tiết đối với bất kỳ điều kiện nào như vậy trước khi đặt phòng.

4. Chính sách bảo mật và cookie (tập tin thông tin người dùng)

OneInventory tôn trọng sự riêng tư của bạn. Vui lòng xem chính sách bảo mật và cookie của chúng tôi để biết thêm thông tin.

5. Miễn phí

Chúng tôi không tính bất kỳ khoản phí dịch vụ nào, không giống như nhiều đơn vị khác, chúng tôi sẽ không tính phí Dịch vụ hoặc tính thêm bất kỳ khoản phí (đặt phòng trước) bổ sung nào vào mức giá. Nhà cung cấp trả tiền hoa hồng (chiếm một tỷ lệ nhỏ trong giá sản phẩm (ví dụ: giá phòng) cho OneInventory sau khi người dùng cuối đã sử dụng dịch vụ hoặc sản phẩm của Nhà cung cấp hoặc sau khi khách ở lại (và trả phí) dịch vụ lưu trú.

6. Thẻ tín dụng hoặc chuyển khoản ngân hàng

Nếu phù hợp và có sẵn, một số Nhà cung cấp nhất định đưa ra cơ hội thanh toán cho việc đặt phòng trước (toàn bộ hoặc một phần và theo yêu cầu trong chính sách thanh toán phòng họp và dịch vụ lưu trú) cho Nhà cung cấp trong quá trình đặt phòng trước bằng phương thức thanh toán trực tuyến bảo đảm (tất cả các phương thức đến mức độ mà ngân hàng của bạn cung cấp và hỗ trợ). Đối với một số sản phẩm và dịch vụ nhất định, OneInventory tạo điều kiện (thông qua bộ xử lý thanh toán của bên thứ ba) thanh toán cho sản phẩm hoặc dịch vụ có liên quan (nghĩa là dịch vụ hỗ trợ thanh toán thuận lợi) thay mặt Nhà cung cấp (OneInventory không bao giờ đóng vai trò cũng như hoạt động như một đơn vị sở hữu tài khoản ngân hàng trong hoá đơn). Việc thanh toán được đảm bảo bằng cách xử lý an toàn từ thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ hoặc tài khoản ngân hàng của khách hàng đến tài khoản ngân hàng của nhà cung cấp địa điểm họp và dịch vụ lưu trú thông qua bộ xử lý thanh toán của bên thứ ba. Bất kỳ khoản thanh toán nào được chúng tôi tạo điều kiện, thay cho nhà cung cấp, và chuyển cho Nhà cung cấp trong mỗi trường hợp sẽ tạo thành một khoản thanh toán (một phần) giá đặt phòng cho sản phẩm hoặc dịch vụ có liên quan khi quyết toán giá trị đến hạn và phải trả, và không thể yêu cầu hoàn tiền sau khi thanh toán. Đối với các mức giá (không hoàn lại) hoặc ưu đãi đặc biệt được xác định, xin lưu ý rằng Nhà cung cấp có thể yêu cầu thanh toán được trả trước bằng cách chuyển điện tín (nếu có) hoặc bằng thẻ tín dụng, và do đó thẻ tín dụng có thể được ủy quyền trước hoặc tính phí (đôi khi không có bất kỳ tùy chọn hoàn tiền nào) khi thực hiện đặt phòng trước. Vui lòng kiểm tra thông tin chi tiết (việc đặt phòng trước) sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn về sự lựa chọn cuối cùng đối với bất kỳ điều kiện nào như vậy trước khi thực hiện việc đặt phòng trước. OneInventory sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khoản phí nào được phép, được cho là; trái phép hoặc sai của Nhà cung cấp và không (trái) yêu cầu bất kỳ khoản tiền nào đối với bất kỳ khoản phí hợp lệ hoặc ủy quyền nào của Nhà cung cấp (kể cả mức phí thanh toán trước, vắng mặt và hủy đặt phòng có tính phí) đối với thẻ tín dụng của bạn. Trong trường hợp bên thứ ba gian lận thẻ tín dụng hoặc sử dụng trái phép thẻ tín dụng của bạn, đa số các ngân hàng và công ty thẻ tín dụng phải chịu rủi ro và chi trả mọi chi phí do gian lận hoặc lạm dụng đó, trong một số trường hợp có thể bị khấu trừ.

7. Thanh toán trước, hủy đặt phòng, vắng mặt và các chính sách bổ sung khác

Bằng cách đặt phòng với Nhà cung cấp, bạn chấp nhận và đồng ý với chính sách huỷ đặt phòng và vắng mặt tương ứng của Nhà cung cấp đó, và về bất kỳ điều khoản và điều kiện (cung cấp dịch vụ) bổ sung nào của Nhà cung cấp có thể áp dụng cho cuộc họp, chuyến đi hay ở lại của bạn (bao gồm các chính sách bổ sung khác của Nhà cung cấp có sẵn trên Nền tảng kết nối của chúng tôi và các quy định lưu trú liên quan của Nhà cung cấp, bao gồm các dịch vụ được cung cấp và/hoặc các sản phẩm được cung cấp bởi Nhà cung cấp dịch vụ lưu trú (các điều khoản và điều kiện của Nhà cung cấp dịch vụ lưu trú có thể được đưa ra đối với nhà cung cấp địa điểm họp và dịch vụ lưu trú liên quan. Chính sách huỷ đặt phòng và vắng mặt chung của mỗi Nhà cung cấp có sẵn trên Nền tảng kết nối của chúng tôi ở các trang thông tin về Nhà cung cấp, trong quá trình đặt phòng và trong email xác nhận hoặc vé (nếu có). Xin lưu ý rằng một số mức giá hoặc ưu đãi đặc biệt không thể được huỷ bỏ hoặc thay đổi. Nhà cung cấp vẫn có thể thu phí, lệ phí theo địa phương/thuế du lịch phù hợp trong trường hợp vắng mặt hoặc hủy đặt phòng có tính phí. Vui lòng kiểm tra kỹ toàn bộ các thông tin chi tiết (việc đặt phòng) của sản phẩm hoặc dịch vụ đã chọn về những điều kiện như vậy trước khi thực hiện đặt phòng trước. Xin lưu ý rằng việc đặt phòng trước có yêu cầu đặt cọc hoặc thanh toán trước (toàn bộ hoặc một phần) sẽ có thể bị hủy (mà không cần thông báo hoặc cảnh báo trước) trong trường hợp (các) khoản tiền tương ứng (còn lại) không thể được thu đầy đủ vào ngày thanh toán trước liên quan theo chính sách thanh toán trước của Nhà cung cấp và theo việc đặt phòng. Chính sách hủy đặt phòng và thanh toán trước có thể thay đổi tùy theo loại phòng. Vui lòng đọc kỹ các chính sách bổ sung khác và các thông tin quan trọng trong xác nhận đặt phòng của bạn về những chính sách bổ sung có thể được Nhà cung  cấp áp dụng (ví dụ: về yêu cầu tuổi, đặt cọc đảm bảo, những điều kiện bổ sung/hủy đặt phòng dành cho nhóm khách, giường phụ/bữa sáng có tính phí, thú cưng/các loại thẻ được chấp nhận). Bạn sẽ chịu trách nhiệm và rủi ro về chậm thanh toán, nhầm lẫn ngân hàng, chi tiết thẻ tín dụng/ghi nợ, thẻ tín dụng/ghi nợ không còn giá trị hoặc không đủ số dư tài khoản, và bạn sẽ không được quyền nhận bất cứ tiền hoàn lại nào của phần đã thanh toán trước (không hoàn lại), trừ phi Nhà cung cấp đồng ý hoặc cho phép khác đi so với chính sách hủy đặt phòng và thanh toán (trước) của họ. Nếu bạn muốn xem lại, chỉnh sửa hoặc huỷ việc đặt phòng, vui lòng trở lại email xác nhận và làm theo các chỉ dẫn trong đó. Xin lưu ý rằng bạn có thể bị tính phí nếu huỷ đặt phòng theo chính sách hủy, thanh toán (trước) và vắng mặt của Nhà cung cấp dịch vụ lưu trú, hoặc không có quyền được hoàn lại bất kỳ khoản tiền nào đã trả (trước). Chúng tôi khuyên bạn nên đọc kỹ chính sách hủy, thanh toán (trước) hoặc vắng mặt của nhà cung cấp dịch vụ lưu trú trước khi thực hiện việc đặt phòng của mình và thực hiện thanh toán đúng thời hạn như đã được yêu cầu cho đặt phòng tương ứng. Nếu bạn đến chậm/trì hoãn vào ngày nhận phòng hoặc đến vào ngày hôm sau, hãy thông báo (kịp thời/nhanh chóng) với Nhà cung cấp để họ biết khi nào bạn tới để tránh hủy viêc đặt phòng hay phòng của bạn hoặc tính phí vắng mặt. Bộ phận dịch vụ khách hàng của chúng tôi có thể giúp bạn thông báo với Nhà cung cấp nếu cần thiết. OneInventory không chịu bất kỳ trách nhiệm hoặc nghĩa vụ nào liên quan đến việc bạn tới nhận phòng trễ hoặc hủy phòng, hay phí vắng mặt mà Nhà cung cấp yêu cầu bạn thanh toán.

8. Thư  từ  và liên hệ trao đổi

Bằng việc hoàn tất đặt phòng, bạn đã đồng ý nhận (i) email mà chúng tôi có thể gửi đến bạn gần nhất có thể trước ngày đến nhận phòng của bạn, cung cấp cho bạn thông tin về điểm đến của bạn cũng như các thông tin và ưu đãi cụ thể (bao gồm cả những ưu đãi của bên thứ ba mà bạn đã chọn để nhận được những thông tin này) phù hợp với việc đặt phòng cũng như điểm đến của bạn và (ii) một email mà chúng tôi có thể gửi đến bạn ngay sau thời gian lưu trú, mời bạn hoàn tất phiếu đánh giá dành cho khách hàng của chúng tôi. Vui lòng xem chính sách bảo mật và cookie của chúng tôi để biết thêm thông tin về việc chúng tôi có thể liên hệ với bạn bằng phương thức nào. OneInventory từ chối mọi trách nhiệm đối với mọi liên hệ trao đổi với Nhà cung cấp trên hoặc thông qua nền tảng kết nối của mình. Bạn không được hưởng bất cứ quyền lợi nào từ bất kỳ yêu cầu hoặc liên hệ trao đổi với Nhà cung cấp hoặc (dưới bất cứ hình thức nào) xác nhận việc nhận bất kỳ liên hệ trao đổi hoặc yêu cầu nào. OneInventory không thể đảm bảo rằng bất kỳ yêu cầu hoặc liên hệ trao đổi nào sẽ được Nhà cung cấp nhận/đọc, tuân thủ, thực hiện hoặc chấp nhận (đầy đủ và kịp thời). Để hoàn thành và đảm bảo hợp lệ việc đặt phòng trước của bạn, bạn cần phải sử dụng địa chỉ email chính xác. Chúng tôi không có nghĩa vụ hoặc chịu trách nhiệm (và không có nghĩa vụ xác minh) đối với bất kỳ địa chỉ email sai hoặc sai chính tả hoặc không chính xác hoặc số điện thoại (di động) hoặc số thẻ tín dụng sai hoặc không chính xác bất kỳ nội dung có liên quan nào đến việc xác minh email này. Bất kỳ khiếu nại hoặc phản ánh nào về OneInventory hoặc liên quan đến Dịch vụ phải được trình báo kịp thời, nhưng phải trong vòng 30 ngày sau ngày dự định sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ (ví dụ: ngày trả phòng). Sau kỳ hạn 30 ngày, mọi khiếu nại hoặc phản ánh có thể sẽ bị từ chối và người khiếu nại sẽ phải từ bỏ quyền nhận tiền bồi thường (về chi phí hay hư hỏng). Vì mức giá và tình trạng phòng trống luôn được điều chỉnh và cập nhật liên tục, chúng tôi khuyên bạn nên chụp lại ảnh sau khi thực hiện đặt phòng để hỗ trợ cho khiếu nại của mình (nếu cần).

9. Thứ  hạng, chương trình ưu tiên, sao và đánh giá của khách

Cài đặt mặc định của việc xếp hạng Nhà cung cấp trên Nền tảng kết nối của chúng tôi là “Giới Thiệu” (hay tên nào đó tương tự) (“Xếp hạng mặc định”). Để thuận tiện cho bạn, chúng tôi cũng cung cấp các cách khác để xếp hạng Nhà cung cấp. Xin lưu ý rằng Xếp hạng mặc định được tạo ra qua hệ thống (thuật toán) xếp hạng hoàn toàn tự động và dựa trên nhiều tiêu chí, bao gồm không chỉ mức độ phổ biến của Nhà cung cấp trong số khách truy cập của chúng tôi, mà cả lịch sử dịch vụ khách hàng và dữ liệu liên quan đến đặt phòng nhất định (số lượng đặt phòng, hủy bỏ, mức giá chuyển đổi, v.v). Việc thanh toán hoa hồng đúng hạn của Nhà cung cấp và tỷ lệ phần trăm hoa hồng cũng được bao gồm trong thuật toán; tuy nhiên, chúng là hai trong số nhiều yếu tố (không ưu tiên) trong Xếp hạng mặc định. Đánh giá của khách đã hoàn thành có thể được : (a) Tải lên trang thông tin của Nhà cung cấp có liên quan trên Nền tảng kết nối của chúng tôi với mục đích duy nhất là thông báo cho khách hàng (tương lai) về ý kiến của bạn đối với dịch vụ (cấp độ) và chất lượng của Nhà cung cấp và ; (b) Được OneInventory sử dụng (toàn bộ hoặc một phần) và đặt theo quyết định riêng của mình (ví dụ: để tiếp thị, quảng bá hoặc cải thiện dịch vụ của chúng tôi) trên Nền tảng kết nối của chúng tôi hoặc các nền tảng truyền thông xã hội, bản tin, khuyến mãi đặc biệt, ứng dụng hoặc các kênh khác mà OneInventory và các đối tác kinh doanh của chúng tôi sở hữu, lưu trữ, sử dụng hoặc kiểm soát. Chúng tôi có quyền điều chỉnh, từ chối hoặc xóa đánh giá theo quyết định của mình. Phiếu đánh giá của khách nên được coi là một cuộc khảo sát và không bao gồm bất kỳ ưu đãi, lời mời hoặc khuyến khích (thương mại) nào nữa.

10. Khước từ  quyền lợi

Tuỳ vào các giới hạn được quy định bởi những điều khoản và điều kiện này và theo mức độ luật pháp cho phép, chúng tôi sẽ chỉ chịu trách nhiệm pháp lý cho các thiệt hại trực tiếp mà bạn thật sự phải gánh chịu, chi trả hoặc phát sinh do sự thiếu sót của chúng tôi liên quan đến dịch vụ, tối đa bằng tổng số tiền của tổng chi phí đặt phòng của bạn như đã ghi trong email xác nhận (dù là cho một trường hợp hay một chuỗi các sự kiện liên quan đến nhau). Tuy nhiên, trong mức độ luật pháp cho phép, chúng tôi hoặc bất kỳ văn phòng, giám đốc, nhân viên, người đại diện theo pháp luật, công ty con, công ty liên kết, nhà phân phối, đối tác (phân phối) liên kết, người được cấp giấy phép, đại lý của chúng tôi hoặc bất kỳ ai khác có liên quan đến việc tạo ra, tài trợ, quảng bá hoặc nói cách khác là giúp trang web và các nội dung trên đó được hiển thị sẽ chịu trách nhiệm pháp lý cho : (i) Bất kỳ mất mát hoặc tổn hại nào do bị phạt mà hậu quả dù là gián tiếp hay trực tiếp dẫn đến  việc  mất lợi nhuận, mất thu nhập, mất hợp đồng, mất mát hoặc tổn hại đến sự tín nhiệm hoặc danh tiếng, mất quyền yêu cầu; (ii) Bất kỳ sự thiếu chính xác nào liên quan đến thông tin (miêu tả) (bao gồm mức giá phòng, tình trạng phòng trống và đánh giá xếp hạng) của Nhà cung cấp có sẵn trên Nền tảng kết nối của chúng tôi; (iii) Các dịch vụ được cung cấp hay sản phẩm được chào bán bởi Nhà cung cấp hoặc các đối tác kinh doanh khác ; (iv) Bất kỳ thiệt hại, mất mát, tổn thất chi phí (trực tiếp, gián tiếp, là hệ quả hoặc do bị phạt) nào mà bạn phải chịu, phát sinh hay liên quan đến việc sử dụng, không thể sử dụng hoặc chậm trễ của Nền tảng kết nối của chúng tôi, hoặc; (v) Bất kỳ sự tổn hại, thiệt mạng (cá nhân), tổn thất về tài sản hoặc các tổn hại, mất mát hoặc hao tổn chi phí khác (trực tiếp, gián tiếp, đặc biệt, là hệ quả hoặc do bị phạt) mà bạn phải chịu, dù là do các quy định (về mặt pháp lý), sai sót, vi phạm, sơ suất (nói chung), cố tình làm sai, bỏ sót, không thực hiện nghĩa vụ, diễn đạt sai, việc làm gây hại hoặc nghĩa vụ pháp lý nghiêm ngặt bởi hoặc (hoàn toàn hay một phần) quy cho Nhà cung cấp hoặc bất cứ đối tác kinh doanh nào của chúng tôi (bao gồm nhân viên, giám đốc, viên chức, đại lý, đại diện hoặc các công ty liên kết) mà sản phẩm hoặc dịch vụ của họ được làm cho có sẵn, được cung cấp, quảng cáo (một cách trực tiếp hoặc gián tiếp) qua hoặc trên Nền tảng kết nối của chúng tôi, bao gồm bất kỳ yêu cầu huỷ phòng (một phần), đặt phòng quá tải, đình công, sự kiện bất khả kháng hoặc bất kỳ trường hợp nào khác nằm ngoài kiểm soát của chúng tôi. Cho dù Nhà cung cấp đã thu tiền phòng, sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn hoặc chúng tôi có hỗ trợ việc thanh toán giá (của cuộc họp/phòng/đặt phòng) của bạn hay không, bạn đồng ý và xác nhận rằng Nhà cung cấp luôn phải có trách nhiệm thu, giữ, gửi giấy báo chuyển tiền và trả khoản thuế đến hạn tương ứng với tổng giá (phòng/đặt phòng) cho cơ quan thuế OneInventory không có trách nhiệm pháp lý hay có nghĩa vụ phải gửi giấy báo chuyển tiền, thu, giữ hoặc trả thuế đến hạn đối với giá (phòng/đặt phòng) cho cơ quan thuế tương ứng. OneInventory không đóng vai trò như người sở hữu tài khoản ngân hàng trong hóa đơn (merchant of record) cho bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào có sẵn trên Nền tảng kết nối. Bằng cách đăng tải ảnh chụp/ hình ảnh lên hệ thống của chúng tôi (ví dụ đăng kèm theo đánh giá), bạn xác nhận, đảm bảo và đồng ý rằng bạn sở hữu quyền bản quyền đối với ảnh chụp/ hình ảnh đó và bạn đồng ý rằng OneInventory có thể sử dụng ảnh chụp/ hình ảnh đã đăng đó trên trang web (di động) và ứng dụng của mình, và trong các ấn phẩm xuất bản và tài liệu quảng cáo (trực tuyến/ngoại tuyến) theo cách mà OneInventory cho là phù hợp. Bạn trao cho OneInventory quyền không độc quyền, toàn cầu, không thể thu hồi, vô điều kiện, vĩnh viễn và giấy phép sử dụng, tái sản xuất, hiển thị, đã tái sản xuất, phân phối, cấp phụ phép, truyền tin và sẵn sàng sử dụng với ảnh chụp/ hình ảnh đó theo cách mà OneInventory cho là phù hợp. Bằng cách đăng tải những ảnh chụp/ hình ảnh này, người đăng (các) ảnh chấp nhận toàn bộ trách nhiệm pháp lý và đạo đức của tất cả và mọi khiếu nại pháp lý bất kỳ từ một bên thứ ba (bao gồm nhưng không giới hạn chủ chỗ lưu trú) do việc OneInventory đăng và sử dụng những ảnh chụp/ hình ảnh đó. OneInventory không sở hữu hoặc ủng hộ các ảnh chụp/ hình ảnh được đăng. Tính chân thật, tính giá trị và quyền sử dụng tất cả những ảnh chụp/ hình ảnh là do người đăng ảnh chịu trách nhiệm, và không phải là trách nhiệm của OneInventory. OneInventory từ chối mọi trách nhiệm và nghĩa vụ pháp lý đối với các hình ảnh được đăng. Người đăng ảnh phải đảm bảo rằng ảnh chụp/ hình ảnh đó không chứa bất kỳ loại virus, phần mềm hoặc tập tin bị nhiễm virus và sẽ không chứa bất cứ nội dung/ tài liệu đồi trụy, phạm pháp, khiêu dâm, xúc phạm, chống đối hoặc nội dung không phù hợp và không vi phạm bất cứ quyền (sở hữu trí tuệ, bản quyền hoặc bảo mật) nào của bên thứ ba. Mọi ảnh chụp/ hình ảnh không thỏa mãn các tiêu chí nêu trên sẽ không được đăng và/ hoặc sẽ bị OneInventory gỡ bỏ/ xóa bất kỳ lúc nào mà không cần báo trước.

11. Quyền sở hữu trí tuệ

Trừ khi có quy định khác ngoài trang này, phần mềm cần có cho các dịch vụ của chúng tôi, hiện có hoặc được sử dụng bởi Nền tảng kết nối của chúng tôi và các quyền sở hữu trí tuệ (bao gồm cả bản quyền) cho những nội dung và thông tin cũng như tài liệu trên Nền tảng kết nối của chúng tôi đều được sở hữu bởi OneInventory hoặc các nhà cung cấp của mình. OneInventory có quyền sở hữu độc quyền tất cả các quyền lợi, quyền hạn và lợi ích trong và đối với tất cả quyền sở hữu trí tuệ ; toàn bộ giao diện và hoạt động (bao gồm kết cấu) của Nền tảng kết nối nơi có sẵn dịch vụ (bao gồm các đánh giá của khách và nội dung được thông dịch) và bạn không được quyền sao chép, trích xuất, tạo đường dẫn (liên kết) đến, xuất bản, quảng cáo, tiếp thị, tích hợp, sử dụng, kết hợp hoặc nói cách khác là sử dụng nội dung (bao gồm các nội dung được dịch đó và đánh giá của khách) hoặc thương hiệu của chúng tôi mà không có sự cho phép chính thức bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp bạn sử dụng (một phần hoặc toàn bộ) hoặc kết hợp nội dung (được thông dịch) của chúng tôi (bao gồm đánh giá của khách) hoặc nếu không sở hữu bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào trong Nền tảng kết nối hoặc bất cứ nội dung (được thông dịch) hoặc đánh giá của khách, thông qua đó, bạn giao quyền, chuyển đổi và trao tất cả quyền sở hữu trí tuệ đó cho OneInventory. Bất cứ hình thức sử dụng bất hợp pháp hoặc các hành động hoặc hành vi được nhắc đến bên trên đều được cho là vi phạm nghiêm trọng đến quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi (bao gồm bản quyền và quyền cơ sở dữ liệu).

12. Điều khoản khác

Trong phạm vi pháp luật cho phép, các điều khoản và điều kiện này và việc cung cấp dịch vụ của chúng tôi sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp Việt Nam, mọi tranh chấp phát sinh từ các điều khoản và điều kiện chung này và các dịch vụ của chúng tôi sẽ được đệ trình lên tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam. Phiên bản tiếng Việt nguyên gốc của những điều khoản và điều kiện này có thể đã được dịch sang các ngôn ngữ khác. Bản dịch chỉ là bản dịch theo hình thức và mang tính văn phòng, và bạn không thể đòi được bất kỳ quyền lợi nào từ bản dịch. Trong trường hợp có tranh luận về nội dung hoặc cách diễn giải những điều khoản và điều kiện này, hay có mâu thuẫn hoặc sự không nhất quán giữa phiên bản tiếng Việt và phiên bản ngôn ngữ nào khác về những điều khoản và điều kiện này, phiên bản tiếng Việt sẽ được áp dụng, lưu hành và mang tính quyết định ở mức độ luật pháp cho phép. Phiên bản tiếng Việt có sẵn trên Nền tảng kết nối của chúng tôi (bằng cách chọn ngôn ngữ Tiếng  Việt) hoặc sẽ được gửi đến bạn nếu bạn yêu cầu bằng văn bản. Nếu bất kỳ quy định nào của những điều khoản và điều kiện này bị hoặc trở nên không có hiệu lực, không thể thực thi hoặc không còn ràng buộc nữa, bạn sẽ vẫn bị điều chỉnh bởi tất cả những quy định khác về việc này. Trong trường hợp đó, quy định không có hiệu lực như vậy sẽ không vì thế mà được thi hành đến mức độ cao nhất được pháp luật cho phép áp dụng, và bạn ít nhất sẽ phải đồng ý chấp nhận kết quả tương tự như quy định không có hiệu lực, không thể thực thi hoặc không còn ràng buộc, theo các nội dung và mục đích của những quy định và điều khoản này như đã cung cấp.

13. Về EZCLOUD và các công ty hỗ trợ

Dịch vụ thương mại điện tử OneInventory của khách sạn được cung cấp bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ EZCLOUD TOÀN CẦU, công ty được thành lập theo luật pháp Việt Nam và địa chỉ trụ sở đặt tại Tổ Dân Phố Tân Xuân, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm,  Thành Phố Hà Nội. OneInventory có trụ sở chính tại Hà Nội và được hỗ trợ bởi các nhóm công ty liên kết (gọi là “các công ty hỗ trợ”) trên toàn thế giới. Các công ty hỗ trợ này chỉ đóng vai trò hỗ trợ nội bộ đối với và vì lợi ích của OneInventory. Một số công ty hỗ trợ nhất định được giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ hỗ trợ chăm sóc khách hàng giới hạn (chỉ qua điện thoại). Các công ty hỗ trợ không sở hữu bất kỳ Nền tảng kết nối nào (và không kiểm soát, quản lý, bảo trì và lưu trữ Nền tảng kết nối dưới bất kỳ hình thức nào). Các công ty hỗ trợ này không có bất kỳ khả năng hay thẩm quyền nào để cung cấp dịch vụ, để đại diện cho OneInventory hoặc tham gia vào bất kỳ trang nào dưới tên hay thay mặt cho OneInventory. Bạn không có bất kỳ mối quan hệ (pháp lý hoặc theo hợp đồng) nào với các công ty hỗ trợ. Các công ty hỗ trợ không hoạt động và không được ủy quyền hành động dưới dạng bất kỳ đại lý dịch vụ hoặc xử lý thông tin nào của OneInventory. OneInventory không chấp thuận hoặc thừa nhận trụ sở nào tại bất kỳ địa điểm hoặc văn phòng nào trên toàn thế giới (cũng không tại văn phòng của các công ty hỗ trợ), ngoài văn phòng được đăng ký của công ty tại Hà Nội.