Quy chế hoạt động sàn TMĐT OneInventory

OneInventory.com là Sàn giao dịch thương mại điện tử/website khuyến mại trực tuyến (sau đây gọi tắt là Sàn giao dịch TMĐT OneInventory.com) phục vụ thương nhân, tổ chức kinh doanh dịch vụ du lịch có nhu cầu thực hiện đăng bán các dịch vụ đặt phòng khách sạn và thực hiện chương trình khuyến mại cho một số dịch vụ đó.

Sứ mệnh mà OneInventory.com hướng tới là sẽ trở thành Sàn giao dịch thương mại điện tử – B2B tin cậy trong thị trường Thương mại điện tử và là cầu nối thương mại giữa Nhà cung cấp dịch vụ về khách sạn và du lịch đến các đại lý dịch vụ trong và ngoài nước.