OneInventory
Giải pháp quản lý và phân phối B2B, B2B2C, B2C
Vé vui chơi. Phòng khách sạn

OneInventory cung cấp các nền tảng sau

ezCmt
Channel Management For Ticketing

Hệ thống Quản lý và Phân phối Vé RQCode Khu vui chơi

 • Giúp Khu vui chơi/Đại lý quản lý kho vé QR Code an toàn, bảo mật

 • Giúp quản lý việc xuất vé của Nhân viên, đại lý cấp 1, cấp 2, cộng tác viên về doanh số bán, lượng vé, công nợ

 • Báo cáo bán hàng, báo cáo vé tồn, vé đã sử dụng, vé còn hiệu lực

ezCma
Channel Management for Agency

Hệ thống Quản lý và Phân phối Phòng khách sạn

 • Giúp chuỗi khách sạn/Công ty du lịch quản lý kho phòng tập trung, real-time

 • Giúp quản lý việc bán phòng của Nhân viên, đại lý cấp 1, cấp 2, cộng tác viên về doanh số bán, lượng vé, công nợ

 • Báo cáo bán hàng, báo cáo phòng còn, phòng đã bán

ezBe
Booking Engine For Hotel

Công cụ bán phòng online cho Khách sạn/Đại lý

 • Tích hợp vào Website, App, Facebook, Zalo OA của khách sạn/ Đại lý

 • Khách hàng có thể thanh toán trực tuyến cho Khách sạn/Đại lý

 • Hệ thống xác nhận booking tự động (24/7)

 

OneAPI

OneInventory cung cấp API để đối tác kết nối dữ liệu vé Khu vui chơi và Phòng khách sạn

 

 • Dữ liệu real-time

 • Kết nối nhanh chóng, dễ dàng

 • Hỗ trợ và tư vấn kỹ thuật