Cùng với sự phát triển của nền du lịch nước nhà, các công ty kinh doanh dịch vụ lữ hành du lịch quốc tế và nội địa lần lượt ra đời nhằm phục vụ nhu cầu du lịch của khách hàng trong và ngoài nước. Tuy nhiên, không phải ai cũng nắm rõ thủ tục, điều kiện thành lập công ty kinh doanh dịch vụ lữ hành du lịch quốc tế và nội địa.

Sau đây, OneInventory xin chia sẻ với bạn Thủ tục, điều kiện thành lập công ty kinh doanh dịch vụ lữ hành du lịch quốc tế và nội địa”.

1. Điều kiện để được KDDVLHDL quốc tế và nội địa

Theo quy định tại Điều 43 Luật Du lịch 2005 thì dịch vụ kinh doanh lữ hành được chia thành kinh doanh lữ hành nội địa và kinh doanh lữ hành quốc tế, cụ thể như sau:

– Điều 43 Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành

 • Tổ chức, cá nhân kinh doanh lữ hành phải thành lập doanh nghiệp.
 • Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành bao gồm doanh nghiệp kinh doanh lữ hành nội địa và doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế.
 • Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế được kinh doanh lữ hành nội địa. Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành nội địa không được kinh doanh lữ hành quốc tế.

Theo quy định tại Điều 44 Luật Du lịch 2005 thì bạn cần đáp ứng những điều kiện sau để có thể kinh doanh lữ hành nội địa.

– Điều 44: Điều kiện kinh doanh lữ hành nội địa

 • Có đăng ký kinh doanh lữ hành nội địa tại cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền.
 • Có phương án kinh doanh lữ hành nội địa; có chương trình du lịch cho khách du lịch nội địa.
 • Người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa phải có thời gian ít nhất 03 năm hoạt động trong lĩnh vực lữ hành.

Tuy nhiên, nếu trong trường hợp muốn kinh doanh lữ hành quốc tế, phải có ít nhất 04 năm hoạt động trong lĩnh vực lữ hành và phải đáp ứng các điều kiện khác được quy định tại Điều 46 của Luật Du lịch 2005.

– Điều 46: Điều kiện kinh doanh lữ hành quốc tế

 • Có giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế do cơ quan quản lý nhà nước về du lịch ở trung ương cấp.
 • Có phương án kinh doanh lữ hành; có chương trình du lịch cho khách du lịch quốc tế theo phạm vi kinh doanh được quy định tại Khoản 1 Điểu 47 của Luật này.
 • Người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế phải có thời gian ít nhất 04 năm hoạt động trong lĩnh vực lữ hành
 • Có ít nhất 03 hướng dẫn viên (HDV) được cấp thẻ HDV du lịch quốc tế.
 • Có tiền ký quỹ theo quy định của Chính phủ.

Theo các điều kiện để kinh doanh dịch vụ lữ hành được quy định tại Điều 44 và 46 Luật du lịch 2005, dịch vụ lữ hành không yêu cầu vồn pháp định. Tuy nhiên, nếu kinh doanh lữ hành quốc tế thì bên cạnh vốn thành lập công ty, bạn sẽ phải có một khoản tiền ký quỹ. Khoản tiền ký quỹ này được quy định cụ thể tại Điều 15 Nghị đinh 92/2007/NĐ-CP.

– Điều 15 Nghị định 92/2007/NĐ-CP

 • Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế phải ký quỹ theo đúng quy định.
 • Mức ký quỹ là 250 triệu đồng.
 • Tiền ký quỹ được sử dụng để bồi thường cho khách du lịch trong trường hợp doanh nghiệp vi phạm hợp đồng đối với khách du lịch; giải quyết các rủi ro đối với khách du lịch không phải mua bảo hiểm du lịch.
 • Ngân hàng Nhà nước quy định cụ thể về tiền ký quỹ sau khi thống nhất với Bộ Tài chinh và cơ quan quản lý nhà nước về du lịch ở Trung ương.

Lưu ý

 •  Doanh nghiệp KDDVLHDL quốc tế: phải có văn bản ký quỹ vốn tại ngân hàng thương mại 250 triệu đồng. Doanh nghiệp KDDVLHDL nội địa: không phải ký quỹ.
 • Yêu cầu đối với Người điều hành hoạt động KDDVLHDL: phải có thời gian làm việc trong lĩnh vực lữ hành ít nhất là 3 năm đối với KDDVLHDL nội địa; 4 năm đối với KDDVLHDL quốc tế.
 • Công ty KDDVLHDL quốc tế thì được KDDVLHDL nội địa. Tuy nhiên, doanh nghiệp KDDVLHDL nội địa thì không được KDDVLHDL quốc tế.

Thủ đô, văn phòng, tài chính và công việc

2. Thủ tục thành lập Công ty du lịch lữ hành

#1. Hồ sơ xin thành lập công ty

 • Giấy đề nghị ĐKKD công ty dịch vụ lữ hành du lịch.
 • Dự thảo Điều lệ công ty du lịch.
 • Danh sách thành viên, cổ đông sáng lập.
 • Bản sao CMND hoặc Hộ Chiếu của các thành viên, cổ đông tham gia thành lập công ty KDDVLHDL quốc tế.
 • Văn bản xác nhận vốn ký quỹ 250 triệu tại ngân hàng thương mại đối với công ty KDDVLHDL quốc tế.
 • Các văn bản khác khi có yêu cầu bổ sung của cơ quan có thẩm quyền.​

b. Hồ sơ xin giấy phép KDDVLHDL

#1. Hồ sơ xin giấy phép KDDVLH quốc tế

 • Đơn đề nghị cấp phép kinh doanh lữ hành quốc tế (có mẫu).
 • Bản sao ĐKKD do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp.
 • Phương án KDDVLHDL quốc tế.
 • Chương trình du lịch cho khách quốc tế.
 • Giấy xác nhận số năm kinh nghiệm của Người điều hành hoạt động KDDVLHDL quốc tế (04 năm). Quyết định bổ nhiệm chức vụ cho người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế.
 • Ba bản sao thẻ HDV du lịch quốc tế và hợp đồng của HDV với doanh nghiệp lữ hành quốc tế ( thẻ HDV phải là thẻ từ, đang có giá trị và chưa sử dụng để xin giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế cho một doanh nghiệp khác).
 • Hợp đồng thuê trụ sở, văn phòng, địa điểm kinh doanh hợp pháp.
 • Giấy chứng nhận tiền ký quỹ kinh doanh lữ hành quốc tế của doanh nghiệp.
 • Số lượng hồ sơ: 02 bộ.
 • Thời gian giải quyết hồ sơ: 10 ngày làm việc.​

#2. Hồ sơ xin giấy phép KDDVLH nội địa

 • Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa.
 • Bản sao giấy ĐKKD do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp.
 • Phương án kinh doanh lữ hành nội địa.
 • Chương trình du lịch cho khách nội địa
 • Giấy chứng nhận số năm kinh nghiệm của Người điều hành hoạt động KDDVLHDL nội địa (03 năm). Quyết định bổ nhiệm chức vụ cho người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa.
 • Số lượng hồ sơ: 02 bộ.
 • Thời gian giải quyết hồ sơ: 10 ngày làm việc.

3. Quyết thành lập công ty KDDVLHDL

Bước 1. Xin giấy phép ĐKKD tại Sở kế hoạch và Đầu tư

– Bước 2. Xin giấy phép KDDVLHDL quốc tế và nội địa tại Sở Văn hóa Thể Thao và Du lịch; Tổng cục Du lịch.

Thủ đô, văn phòng, tài chính và công việc

Trên đây, OneInventory đã chia sẻ với bạn Thủ tục, điều kiện thành lập công ty kinh doanh dịch vụ lữ hành du lịch quốc tế và nội địa”. Hy vọng rằng bài viết sẽ giúp ích cho bạn trong việc nắm rõ thủ tục, điều kiện để thành lập công ty kinh doanh dịch vụ lữ hành du lịch quốc tế và nội địa.

Các bài viết cùng chuyên mục