Hợp tác phân phối Vé vui chơi

Những điểm đáng chú ý​​

Khu vui chơi/ Đại lý đăng ký tài khoản tại https://ta.oneinventory.com và cung cấp các thông tin: Doanh nghiệp, Số tài khoản, Đăng ký kinh doanh để làm hợp đồng.

Khu vui chơi/Đại lý được cấp tài khoản quản lý kho vé riêng để nhập thông tin sản phẩm.

Khu vui chơi/Đại lý lựa chọn tham gia kênh phân phối phù hợp (Về điều khoản hợp tác, tỷ lệ chiết khấu…). Khi đã chọn, hệ thống tự động gửi yêu cầu kết nối tới Đại lý phân phối. Sau khi Đại lý phân phối chấp nhận, Khu vui chơi/Đại lý sẽ trở thành nguồn cung cấp vé cho Đại lý phân phối.
Hai bên có thể trực tiếp ký hợp đồng đại lý bản cứng (nếu cần).